EN İLETİŞİM
BarloTekstil.Models.Products.ProductDetailModel. Plastik Kırma Makineleri
Metal Saptama

Metal Saptama

Makine hasarını engelleme

Rapid opsiyonel bir metal saptayıcısı tedarik eder. Detektör kırma makinesine palstik atık taşıyan bir konveyörün yan tarafına yerleştirilir. Eğer konveyörde metal saptanırsa kırma makinesi bileşenlere zarar gelmemesi için otomatik olarak durur ve uyarı lambası veya ikaz sesi devreye sokulur.